teraz laliki.org.pl

Droga Wojewódzka 943 już po remoncie.

Na szczęście prace nie trwały 10 miesięcy i można było dojechać w zimie do pracy w Koniakowie! Nowa nawierzchnia, brak bruku pamiętającego cesarza na zakręcie! Trzeba to zobaczyć samemu.

Czy wielkie dinozaury zniszczyły drogę wojewódzką w Lalikach. Kas, to były tiry z ziemią. Na szczęście ostatni kawałek cesarki ma być naprawiony. W dniu dzisiejszym czyli 14 września droga została zamknięta. Na facebooku gminy Istebna czytamy „

„W związku z rozpoczęciem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku od km 11+320 do KM 12+041 w miejscowości Laliki wykonawca informuje, iż w związku z dalszą degradacją drogi w dniu dzisiejszym od godziny 9.00 w/w odcinek zostanie zamknięty‼Decyzja ta jest motywowana złym stanem korpusu drogowego DW 943 na przedmiotowym odcinku, który wymaga natychmiastowej naprawy z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, możliwość wystąpienia szkód materialnych, a nawet zagrożenia zdrowia i życia osób poruszających się po niej. Na czas prowadzonych prac zalecane są objazdy. 📌Wykonawcą robót jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. 📌Przypomnijmy, że przebudowa drogi jest owocem m.in. wielu starań, spotkań i uzgodnień podejmowanych przez Gminę Istebna na czele z Panią Wójt Łucją Michałek.” https://www.facebook.com/gminaistebna/photos/a.135641979822001/4533067736746048/

Dziesięć miesięcy potrwać mają prace przy remoncie mocno zniszczonego odcinka drogi wojewódzkiej nr 943 w Lalikach.

Chodzi o 700-metrowy odcinek od Lalik w stronę Koniakowa Ochodzitej Jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach inwestycja, na którą już podpisano umowę z wykonawcą, będzie kosztować 3,3 miliona złotych.https://beskidzka24.pl/bedzie-remont-drogi-wojewodzkiej-nr-943-w-lalikach/

Objazdy oczywiście zostały wyznaczone tak byś 5 godzin dłużej wracał z pracy. Ale my wiemy jak objechać przez Pańską Łąkę czy Skalite 😉